program_brid1 program_brid2
 Program BRID CLASSIC – iveral javor  Program BRID CLASSIC – iveral hrast
 program_brid3 program_brid4
  Program BRID CLASSIC – iveral mahagonij Program BRID CLASSIC – KONFERENCIJSKI STOL
stol_160x120 stol_140x140
Radni stol 160×120 s fiksnim ormarićem i konf. dodatkom Radni stol 140×140 s pokretnim ormarićem 
sklop stolic_okrugli
Radni sklop 160×240 sa pokretnim ormarićem Stolić Ø 60 
ormari_slika

boje_programa_brid

Izbor boja iverala u programu BRID CLASSIC

  Ormari i ladičari iz programa BRID CLASSIC
radni_stolovi_brid
Elementi programa BRID CLASSIC:  Stolovi i konferencijski dodaci
ormari_brid
 Elementi programa BRID CLASSIC:  Ormari i ladičari